Video hướng dẫn tạo mô hình xe hơi trong Maya

Modeling Vehicles in Maya
Modeling Vehicles in Maya | Thời lượng 4 giờ 30 phút | 1.05 GB MB

Hướng dẫn bạn tạo mô hình xe hơi Sherby Copra hoàn chỉnh bằng phương pháp polygon và NURBS. Tạo hình từng chi tiết cho xe bao gồm bánh xe, vỏ xe, nội thất xe, thân xe thông qua phát thảo  và những hình có sẵn để tham chiếu.

HƯớng dẫn này đồng thời hướng dẫn cách sử dụng những công cụ tạo hình nâng cao, kĩ thuật chỉnh sửa NURBS, hướng dẫn hiệu chỉnh để cho ra một mô hình mượt mà từ những hình, dữ liệu scan.

Nội dung:

* Setting up Maya for modeling
* Using Blinn materials for modeling
* Importing a scanned or sculpted model
* Extruding polygons
* Modeling with image planes
* Dealing with body panels like the hood and doors
* Creating detailed tire tread
* Making the wheel rims
* Modeling the seats, steering wheel, and shifter
* Making rivets
* Working symmetrically

50k/DVD

Leave a Reply