Video hướng dẫn tạo môi trường trên mặt trăng bằng After Effect và Maya

f

Thời lượng 3 giờ 08 phút, trình độ  nâng cao

Software used

After Effects CS6, Maya 2013, PFTrack 2011, Photoshop CS6

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ được hướng dẫn cách bố trí các cảnh phim vào môi trường giả định trên mặt trăng.
Việc bố cục cảnh và đặt keyframe sẽ được thực hiện bằng Adobe After Effect , kết nối các chuyển động được thực hiện bằng PFTrack 2011 với cách thực hiện dựa trên cảnh phim cuối, thêm chi tiết hình ảnh trong Photoshop và xử lý cảnh 3D bằng Autodesk Maya với mental ray. Cuối bài hướng dẫn, bạn sẽ nắm được quy trình để có được những thước phim sống động, các cảnh phim thực hiện trên phông nền màu xanh và cách bố trí vào môi trường 3D thực kết hợp giữa diễn hoạt và di chuyển camera để có thước phim cuối cùng.
Tác giả
James Whiffin

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Tổng quan đề án 00:43
2.      Đặt keyframe trong After Effect 12:25
3.      Kết nối các chuyển động trong PFTrack 10:43
4.      Thiết lập cảnh trong Maya 08:22
5.      Diễn hoạt cảnh trong Maya 08:24
6.      Diễn hoạt camera 11:51
7.      Tạo địa hình trên mặt trăng 11:09
8.      Chỉnh sửa lại địa hình trên mặt trăng 11:19
9.      Hoàn thành tạo địa hình trên mặt trăng 12:58
10.  Cải thiện độ chi tiết hình ảnh thêm vào 08:32
11.  Thiết lập các thông số render và các phân đoạn 13:44
12.  Bố trí các phân đoạn cần render 10:53
13.  Nhập các dữ liệu từ camera 09:34
14.  Thêm các ngôi sao vào cảnh 11:03
15.  Thêm các hiệu ứng quang học 13:25
16.  Thêm độ sâu cho cảnh 10:32
17.  Thêm hiệu ứng hạt trên cảnh 04:52
18.  Sơ lược về tấm hình thứ hai 10:17
19.  Tạo bố cục cho tấm hình thứ hai 07:45

f1
f2

40k/DVD

Leave a Reply