Video hướng dẫn tạo nhân vật người ngoài hành tinh trong Zbrush

1.    s

Thời lượng1 giờ 12 phút, trình độ  nâng cao

Software used

ZBrush 4R4, Photoshop CS6

Trong phần hướng dẫn về Zbrush này,bạn sẽ sử dụng cả hai phần mềm là Zbrush và Photoshop, để phân tích các ý tưởng và kỹ thuật thực hiện mô hình nhân vật người ngoài hành tinh như trong truyện khoa học viễn tưởng. Cuối bài hướng dẫn này, bạn sẽ có thêm phương phápđể hoàn thành nhanh chóng ý tưởng, và render thành ảnh có độ chuyên nghiệp cao.
Tác giả
Justin Fields

Nội dung bài học Thời lượng
1.      Giới thiệu tổng quan đề án 00:39
2.      Tầm quan trọng của việc thu thập và sử dụng các tài liệu tham khảo 01:27
3.      Bắt đầu thực hiện mô hình nhân vật 09:18
4.      Tiếp tục mô hình nhân vật 15:35
5.      Mô hình một nhân vật khác 17:48
6.      Sử dụng photoshop để tạo sự khác biệt 05:55
7.      Điêu khắc thêm các chi tiết cuối cùng 06:49
8.      Thêm phần ngực cho nhân vật 08:42
9.      Vẽ thêm các chi tiết cho nhân vật 07:45
10.  Định vị lại khung hình để render 03:47
11.  Thêm hiệu ứng phối cảnh và chỉnh sửa thêm cho nhân vật 05:46
12.  Công đoạn chỉnh sửa cuối cùng 03:39
13.  Xem lại về các kỹ thuật đã hướng dẫn 01:08

s1
s2

40k/DVD

 
 
 
 
 

Leave a Reply