Video hướng dẫn tạo những bản illustrator dùng cho in ấn

830-render_1040

Thời lượng 1 giờ 38 phút, dung lượng 1 Gb, có file thực hành, trình độ trung cấp

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được những mô hình mã màu RGB và CMYK, điều mà những người thiết kế nào đều phải nắm vững.

Bạn đầu bạn sẽ được dành một ít thời gian phân biệt sự khác nhau giữa độ phân giải của hình và độ phân giải khi in. Và cuối cùng là học cách chỉnh sửa các mã màu sao cho bản in đẹp mà tiết kiệm mực nhất.

40k/DVD

Nội dung:

04-11-2013 11-13-33 AM

Leave a Reply