Video hướng dẫn tạo những hiệu ứng trực quan trong 3dsmax

Evermotion The Archviz Training DVD 3dsMax

Evermotion The Archviz Training DVD 3dsMax
Thời lượng 4 giờ 30 phút | 8.71GB | Kèm file thực hành
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn tạo các mô hình hoặc chỉnh sửa để các mô hình trực quan hơn, giống thật hơn. Hướng dẫn thiết lập kết hợp vật liệu, ánh sáng, thông số camera để cho hình ảnh trung thực nhất.

60k/2DVD

Leave a Reply