Video hướng dẫn tạo những khối cầu 3D organic như thật bằng After Effect

Create Realistic Rippling 3d Organic Sphere In After Effects
Create Realistic Rippling 3d Organic Sphere In After Effects | 286 MB
Trong hướng dẫn này các bạn sẽ học được cách chỉnh các thông số để cho ra hối cầu 3D organic như thật bằng After Effect, bằng cách kết hợp ánh sáng, vật liệu, hướng quay của camera, cũng như kết hợp với các plugin khác để cho ra các mô hình đậm tính nghệ thuật.

30k/CD

Leave a Reply