Video hướng dẫn tạo những mẫu robot ấn tượng bằng photoshop


 Designing Transforming Robot Concepts in Photoshop

Advanced | 1h 29m | 447 MB | Project Files 48 MB | Software used: Photoshop CS6

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được cách thiết kế, lên ý tưởng cho  robot cả nam lẫn nữ bằng phần mềm photoshop, Hướng dẫn cũng hướng dẫn chi tiết cách tạo các thành phần cụ thể trên robot.

Nội dung:

q1

40k/DVD

Leave a Reply