Video hướng dẫn tạo phong cảnh trong Illustrator

1041-render_1040

Creating Narrative Illustrations in Illustrator

Intermediate | 2h 29m | 2 GB | Project Files 48 MB | Software used:  Illustrator CS6

Video hướng dẫn các bạn các kỹ thuật ở mức độ trung cấp để giúp tạo các hình dạng nhân vật , cảnh vật  cũng như cách phối hợp màu sắc để tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

2

Sau khi học xong video này các bạn sẽ có kiến thức  và kỹ thuật chuyên sâu để tạo ra những mẫu thiết kế  phong cảnh  độc đáo.

 40k/DVD

Leave a Reply