Video hướng dẫn tạo và tùy chỉnh giao diện wordpress theo ý muốn

WordPress 3.0: Creating and Editing Custom Themes
WordPress 3.0: Creating and Editing Custom Themes | 435 MB
Thời lượng 3h, tiếng Anh

Video hướng dẫn tạo và tùy chỉnh giao diện wordpress theo ý muốn của khách hàng, Trước tiên thì video này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo giao diện cho wordpress dùng các công cụ như Photoshop, HTML, CSS, kết hợp với wordpress 3.0. Đồng thời cũng hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa giao diện cũng như web của mình thông qua javascript, sử dụng các plugin và tăng tính bảo mật cho web.

Nội dung:

Tạo giao diện web bằng phần mềm photoshop

Chuyển giao diện từ photoshop sang html và css

Cài đặt MAMP trên máy Mac và WAMP cho windown

Đưa HTML và CSS vào giao diện wordpress

Xây dựng thanh quản lí ( navigation)

Sử dụng các hàm tự chọn ( custom field)

Tạo các hệ thống bình luận

Sử dụng  javascript và plugins

40k/CD

Leave a Reply