Home Uncategorized Video hướng dẫn tập thể hình theo phương pháp Spartacus

Video hướng dẫn tập thể hình theo phương pháp Spartacus

by yen_ty
54 views

Men s Health The Spartacus Workout PDF and Video
Men s Health The Spartacus Workout PDF and Video  | 3.33 GB

Những bài tập thể hình theo phương pháp chiến binh sẽ giúp bạn luyện đều các cơ trên cơ thể không chừa một cơ nào, trong này sẽ gồm 10 bài tập lớn để bạn có thể phát huy hết những múi cơ trên cơ thể, giữa các bài đều có bài tập cố định để giữ sức và luyện tim, phổi.

Thời lượng 5 giờ 8 phút.

Bên cạnh đó bạn sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu PDF đầy đủ hình ảnh màu để bạn dễ dàng theo dõi quá trình huấn luyện.

50k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment