Video hướng dẫn thay đổi hiệu chỉnh thời gian diễn hoạt trong Maya

Digital-Tutors - Animating Time Warps in Maya

Digital-Tutors – Animating Time Warps in Maya
English | flv | h264 2221 kbps | 1280×720 15fps | AAC 44.1KHz stereo | 35mins | 771 Mb
Digital-Tutors - Animating Time Warps in Maya

Trong video này sẽ hướng dẫn bạn một số cách để thay đổi thời gian diễn hoạt, diễn xuất của các nhân vật mà bạn đã tạo hình xong.

f2

50k/DVD

Leave a Reply