Video hướng dẫn thiết kế banner bằng phần mềm photoshop

 

Banner Design in Photoshop

 
Video này hướng dẫn tất cả các banner mà bạn thường thấy trên mạng internet, bạn không chỉ học được cách thể hiện những ý tưởng mà bạn cần thực hiện trên banner mà tác giả cũng sẽ giúp bạn có thêm những cách trình bày hợp lý nhất theo đúng đối tượng khách hàng.
 
Nội dung của video.
1 Thiết kế banner trên  phần mềm photoshop 1 giờ 30 phút
Giới thiệu
Thiết kế banner như thế nào là hiệu quả
Chuẩn bị trước những dữ liệu photoshop
Thiết kế banner nền
thêm các banner cùng loại từ nó
Chia nhiều banner để test
Xuất ra banner tĩnh
Trình diễn các banner đã thiết kế
Xuất các banner động
Gói thiết kế banner tự động   –  32 phút
Giới thiệu chung
Thiết lập action và script
Thiết kế banner nền
Chuyển đổi banner
XUất ra file gif
Xuất ra file hình động và tĩnh
3 Kết thúc
 

40k/CD

Leave a Reply