Video hướng dẫn thiết kế cơ bản trong Illustrator

a30

Thời lượng 1giờ 55 phút, trình độ cơ bản

Software used: Illustrator CS4, InDesign CS4, Acrobat Reader

Trong loạt bài này, bạn sẽ được khám phá bốn yếu tố thiết kế khác nhau ,mà bạn, là một nhà thiết kế sẽ phải kết hợp vào các dự án của mình. Bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu một số hình dạng cơ bản và một số cách đểkết hợp chúng vào công việc của bạn. Sau đó, bạn sẽ khám phá một số phương pháp làm thay đổi những hình cơ bản để tạo ra một dạng cao cấp và phức tạp hơn. Tiếp theo bạn sẽ học về đường thẳng và làm thế nào để sử dụng nó vừa là đường chia vừa là đường biên nằm trong một bố cục. Sau đó bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về một số loại hình cơ bản, bao gồm cả hình chụp, hình đồ họa và hình nền. Cuối cùng, bạn sẽ được học cách sử dụng phông chữ như một yếu tố của thiết kế,giúp truyển đạt thông tin chung của toàn bộ đề án .
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan  01:07
2. Khám phá những hình cơ bản 05:55
3. Sử dụng Pathfinder để định dạng lại những hình cơ bản 06:30
4. Tạo biểu tượng : lồng ghép nó vào hình cơ bản 11:12
5. Tạo biểu tượng : tiếp tục định dạng lại và kết hợp các hình với nhau 11:10
6. Tạo biểu tượng : hoàn tất biểu tượng của bạn 11:08
7. Sử dụng đường thẳng để chia không gian của một bố cục 11:05
8. Sử dụng đường thẳng để tạo biên bên trong bố cục 10:29
9. Sử dụng hình chụp đặt vào bố cục 12:12
10. Hình đồ họa 07:38
11. Hình nền 11:02
12. Chức năng cơ bản của phông chữ trong một bố cục 09:10
13. Phông chữ là hình thức hay hình ảnh 06:39

a31

a32

40k/CD

Leave a Reply