Home CAD/CAMUnigraphics NX Video hướng dẫn thiết kế cơ bản và nâng cao cho NX8

Video hướng dẫn thiết kế cơ bản và nâng cao cho NX8

by yen_ty
83 views

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học cách sử dụng các lệnh thiết kế khó, những lệnh cần nhiều thao tác mới cho ra thông số cụ thể. Đồng thời cũng có các hướng dẫn thiết kế thực tế đi kèm để nắm được bài học.
Có thể xem các lệnh thiết kế cũng như bài thực hành thiết kế đầy đủ ở nội dung bên dưới.
Thông tin DVD:
Thời lượng: 2 giờ
Dung lượng: 1.2 Gb
Chất lượng: 1920 x 1080
Nội dung:

 1. NX Modeling – Basic Curve
 2. NX Modeling – Bridge Curve
 3. NX Modeling – Combine Projection
 4. NX Modeling – Edge Blend
 5. NX Modeling – Emboss
 6. NX Modeling – Emboss Sheet
 7. NX Modeling – Extrude – Draft, Limits
 8. NX Modeling – Extrude – Offset
 9. NX Modeling – Fit Spline
 10. NX Modeling – Helix and Tube
 11. NX Modeling – Instance Feature
 12. NX Modeling – Intersection Curve
 13. NX Modeling – Offset in Face
 14. NX Modeling – Reverse Engineering (Table Fan-Blades)
 15. NX Modeling – Snip and Fill Hole
 16. NX Modeling – Studio Spline
 17. NX Modeling – Swept .
 18. NX Modeling – Wrap
 19. NX Modeling – Basic Curve
 20. NX Modeling – Bridge Curve
 21. NX Modeling – Combine Projection
 22. NX Modeling – Concept Design (Optical Mouse)
 23. NX Modeling – Edge Blend NX Modeling – Emboss Sheet
 24. NX Modeling – Emboss NX Modeling – Extrude – Draft,
 25. NX Modeling – Reverse Engineering (Table Fan-Blades)
 26. NX Modeling – Snip and Fill Hole
 27. NX Modeling – Studio Spline
 28. NX Modeling – Swept
 29. NX Modeling – WrapPrice 100k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment