Video hướng dẫn thiết kế khuôn dập hoàn chỉnh cho NX8

Không chỉ hướng dẫn lý thuyết mà còn hướng dẫn bạn cách để thiết kế một khuôn dập hoàn chỉnh, đây có thể xem là hướng dẫn chuẩn, chi tiết và trình tự nhất về khuôn dập trên phần mềm NX. Thông qua hướng dẫn bạn có thể áp dụng trực tiếp vào công việc của mình thay vì sản phẩm của người hướng dẫn bạn thay nó thành sản phẩm của mình và tự thiết kế lại theo trình tự hướng dẫn, thay đổi các thông số để có được bộ khuôn của riêng mình, cần kiên nhẫn để có thể hoàn thành được khối lượng lớn bài học này. ( Tất cả hướng dẫn đều bằng tiếng Anh, chỉ có hướng dẫn bằng tiếng Anh thì mới đầy đủ và bạn mới học hết được những gì mình cần,  ở đây mọi hướng dẫn đều tỉ mĩ, cụ thể đúng trọng tâm, chỉ cần làm theo là nắm được nội dung bài, chỗ nào chưa rõ thì dừng video lại để xem các thông số cũng như các lệnh mà bạn chưa hiểu, thậm chí là học theo cách này bạn sẽ nhớ được bài học lâu hơn, chịu khó quan sát người hướng dẫn hơn, khi thiết kế lại cũng dễ hơn, chứ không phải chỉ xem qua-Thông thường thời gian bạn cần bỏ ra để hiểu video bằng 3-10 lần thời lượng của video đó tùy theo khó dễ) Thông tin DVD Thời lượng: 2 giờ 15 phút Dung lượng:  1.2 Gb Chất lượng 1920×1080 dvdkhuonnx

                                                                  Giá : 180.000vnđ

Nội dung:

 1. NX8 – Stamping Die Design – Addendum Section Surface
 2. NX8 – Stamping Die Design – Draw Die
 3. NX8 – Stamping Die Design – Draw Punch
 4. NX8 – Stamping Die Design – Draw Punch F-Mark
 5. NX8 – Stamping Die Design – Draw Punch Lifter
 6. NX8 – Stamping Die Design – Draw Punch Rib
 7. NX8 – Stamping Die Design – Draw Punch Wear-Plate
 8. NX8 – Stamping Die Design – DrawPunch Keyway
 9. NX8 – Stamping Die Design – Piercing Insert
 10. NX8 – Stamping Die Design – Piercing Task
 11. NX8 – Stamping Die Design – Trim Angle Check
 12. NX8 – Body Stamping – Design Part to Stamp Part
 13. NX8 – Body Stamping – Die Face Design – Parti
 14. NX8 – Body Stamping – Die Face Design – Part2
 15. NX8 – Body Stamping – Die Operation Lineup – Parti
 16. NX8 – Body Stamping – Die Operation Lineup – Part2
 17. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Draw Lower Punch
 18. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Draw Lower Die Shoe
 19. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Draw Lower Binder
 20. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Draw Upper Die
 21. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Draw Upper Die Shoe
 22. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Trim Steel
 23. NX8 – Body Stamping – Die Structure Design-Pierce Insert
 24. NX8 – Body Stamping – One Step Formability Analysis
 25. NX8 – Body Stamping – Part Transfer Optimization
 26. NX8 – Body Stamping – Press Line Optimization
 27. NX8 – Body Stamping – Stamping Die Product Replace
 28. NX8 – Body Stamping – Structural Analysis
 29. NX8 – Body Stamping – Topology Optimization

 

 

Leave a Reply