Video hướng dẫn thiết lập thông số gia công trong solidcam

Video này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập đầy đủ các thông số cần thiết trước khi tiến hành một quá trình gia công, đó là lựa chọn dao, thiết lập các thông số cho dao, kể cả tạo dao mới, tạo đài dao mới không có trong tiêu chuẩn, chọn phôi thiết lập phôi, các thông tin liên quan đến giao diện, những tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của bạn.
Có rất nhiều thông tin cũng như nội dung mà bạn sẽ học được thông qua hướng dẫn chi tiết này.
Thông tin DVD:
Thời lượng 4h30 phút
Dung lượng:  2,7 Gb

Giá: 100.000 

Nội dung:
 
(Coordinate Systems )-tile

Leave a Reply