Video hướng dẫn vẽ biểu đồ, đồ thị với phần mềm Illustrator

367-render_1040
Thời lượng 1 giờ 25 phút , trình độ cơ bản
Phần mềm sử dụng:
Illustrator CS5
Nội dung bài học:
Đây là tập hợp các bài học giới thiệu về cách vẽ biểu đồ, đồ thị với phần mềm Illustrator. Bước đầu ta sẽ tìm hiểu nguyên lý mà Illustrator nhận diện được dữ liệu chúng ta đưa vào và biến chúng thành dạng đồ thị. Sau đó bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo và chỉnh sửa một đồ thị đơn giản trên cửa sổ dữ liệu đồ thị. Bạn cũng sẽ học được một số cách  liên kết, xuất, nhập dữ liệu từ các phần mềm bên ngoài như Microsoft Excel để vẽ đồ thị với Illustrator. Từ đó, cải thiện tính thẩm mỹ của biểu đồ, đầu tiên sử dụng các loại, dạng biểu đồ, sau đó thử các kiểu đồ họa khác nhau lên mỗi loại. Cuối cùng, bạn sẽ được dạy cách nâng cấp biểu đồ, sử dụng các hiệu ứng 3D trong Illustrator.
 
Tác giả:
Eddie Russell

Nội dung từng bài

Thời lượng

1. Tổng quan

01:01

2. Nguyên lý tạo dựng biểu đồ của Illustrator

06:52

3. Vẽ một biểu đồ đơn giản

10:56

4. Hiệu chỉnh biểu đồ

06:33

5. Vẽ một biểu đồ với các dữ liệu từ Microsoft Excel.

03:56

6. Tạo các nhóm lựa chọn.

10:45

7.Tạo và ứng dụng các dạng, loại biểu đồ.

07:19

8. Tạo và ứng dụng các mẫu biểu đồ do nhà sản xuất tạo ra.

07:05

9. Cải thiện thẫm mỹ cho biểu đồ mà không làm hỏng nó.

10:02

10. Thêm các hiệu ứng 3D vào đồ thị.

10:13

11. Thêm hiệu ứng kính mờ vào biểu đồ 3D.

10:31

1

40k/CD

Leave a Reply