Video hướng dẫn vẽ phác họa lại một nhân vật

2a

Thời lượng 5 giờ 44 phút, trình độ trung cấp

Software used: Illustrator CS4

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tập trung vẽ phác họa lại một nhân vật dưới dạng đồ họa véc tơ. Trước đó, bạn sẽ biết cách làm thế nào đặt bản phác họa nhân vật của mình vào Illustrator và sử dụng nó làm mẫu. Tiếp theo, bạn sẽ tách riêng nhân vật ra và vẽ theo những hình dạng cơ bản để có một bản sao. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng công cụ Pathfinder trong Illustrator và những hình cơ bản để tạo ra các chi tiết nhỏ cấu thành nên nhân vật của bạn. Bạn cũng sẽ học cách làm sạch tác phẩm của mình, và loại bỏ những điểm neo không cần thiết đã được tạo ra. Tiếp theo, bạn sẽ phải tạo một nguồn ánh sáng và sử dụng công cụ Gradient trong Illustrator để tạo ra cả vùng tối và sáng. Cuối cùng, bạn sẽ hoàn thành nhân vật của mình bằng cách thêm vào một vài chi tiết nhỏ cũng như làm sạch bản sao của bạn.
Tác giả
Eddie Russell
 

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 01:08
2. Đặt bản phác thảo vào Illustrator và bắt đầu vẽ lại bản sao 12:04
3. Thêm miếng đệm vai cho bản sao 10:27
4. Tạo ra một bản sao cho phần thân trên 07:56
5. Tạo ra một bản sao cho phần tay trái 10:31
6. Tạo ra một bản sao cho phần tay phải 08:10
7. Tạo ra một bản sao cho phần chân trái 10:43
8. Tạo ra một bản sao cho phần chân phải 11:32
9. Tạo ra các chi tiết trên phần đầu nhân vật 10:19
10. Thêm mắt vào phần đầu nhân vật 10:27
11. Tiếp tục các chi tiết của phần đầu 11:08
12. Hoàn thành phần đầu nhân vật 10:45
13. Thêm chi tiết vào miếng đệm vai của nhân vật 10:35
14. Thêm chi tiết vào phần trên nhân vật 09:27
15 Tách phần tay trái của nhân vật 11:00
16. Bắt đầu vẽ các chi tiết phía trước cánh tay trái 10:54
17. Hoàn thành mặt trước tay trái nhân vật 10:03
Tách cánh tay phải nhân vật 10:10
18. Thêm chi tiết vào phía trước tay phải 11:14
19. Bắt đầu vẽ chi tiết chân trái 10:33
20. Tiếp tục vẽ chi tiết chân trái 10:16
21. Hoàn tất hình dạng chân trái 11:22
22. Tách chân phải 10:16
23. Bắt đầu vẽ chi tiết bên dưới chân phải 10:19
24. Tiếp tục vẽ chi tiết bên dưới chân phải 10:34
25. Hoàn tất hình dạng chân phải 10:37
Làm sạch bản vẽ 06:34
26. Bắt đầu thêm phần tối và sáng cơ bản trên nhân vật 10:49
27. Tiếp tục thêm phần tối và sáng cơ bản trên nhân vật 10:30
28. Thêm những điểm tối tập trung trên nhân vật 10:13
29. Bắt đầu điểm tô thêm cho nhân vật của bạn 10:01
30. Tiếp tục điểm tô thêm cho nhân vật của bạn 11:29
31. Thêm các điểm bóng sáng trên nhân vật 10:34
32. Hoàn thành minh họa nhân vật 11:34

 2a1
2a2
2a3

50k/DVD

Leave a Reply