Video hướng dẫn vẽ sản phẩm hoàn chỉnh trên solidworks

Hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn nhé, với thời lượng gần 1 tiếng đồng hồ, bạn không chỉ học được những kiến thức về vẽ phác đơn thuần 2D mà phải biết kết hợp phác thảo trong không gian 3D để cho ra hình dạng mong muốn, CUối cùng là phần render sao cho đẹp nhất.

 
Hướng dẫn được viết bởi: Nguyễn Bình-Haui

Leave a Reply