Home After Effect Video hướng dẫn xử lý ảnh nổi-Stereo nâng cao trong After Effects

Video hướng dẫn xử lý ảnh nổi-Stereo nâng cao trong After Effects

by yen_ty
58 views

 

Thời lượng 1 giờ 13 phút, trình độ nâng cao

Phần mềm sử dụng:

After Effects CS4 for project files

Nội dung bài học:

Với các bài học này, bạn sẽ được hướng dẫn các kĩ thuật để chuyển đổi  một Depth pass ( chứa các hiển thị chiều sâu) trên một ứng dụng 3D thành một hình ảnh Disparity ( ảnh được tạo ra sai lệch với ảnh chính, cộng với các thao tác khác sẽ cho ra ảnh nổi). Tiếp theo, bạn sẽ được giới thiệu những  phương pháp để tạo ra các bộ công cụ  kiểm soát dạng  ảnh này nhằm tự động  tạo ra các điểm có thị sai  bằng không cũng như tạo ra chiều sâu  chính xác trên các Layer 2D ( như dòng Text chẵng hạng). Bạn sẽ bắt đầu bài tập này bằng việc tìm hiểu về những gì mà các ảnh nổi Disparity có thể đem lại trong môi trường After Effects. Sau đó,  hãy tìm hiểu ảnh nổi  Stereo map là gì, làm thế nào để chuyển đổi một depth map (ảnh hiển thị độ sâu dạng đen trắng)  thành một stereo map. Bước tiếp theo,  bạn sẽ được chỉ dẫn cặn kẽ về mối quan hệ thuật toán giữa Depth map và Disparity map, làm thế nào để Offset ( tạo đối tượng đồng  tâm) và nhân lên chiều sâu sang các giá trị Pixel. Với các map Disparity đã tạo, chúng ta sẽ tạo được một điểm tựa làm cơ sở để điều khiển chiều sâu. Kết thúc bài học, bạn sẽ học  phương pháp sử dụng những giá trị Disparity để  tự động cập nhật stereo offset (các ảnh nổi đồng dạng) bằng các hàm biểu thức.

Tác giả:

Chris Glick

Nội dung từng bài:

Thời lượng:

1. Giới thiệu sơ lược

01:28

2. Tổng quan về các công cụ được tạo ra để  kiểm soát Disparity Map

03:14

3. Tìm hiểu Dispatity map là gì và bằng cách nào tạo ra chúng.

13:05

4. Sử dụng Sample Image( mẫu trích trên hình) để tiếp cận dữ liệu màu sắc dưới dạng Pixel bằng một biểu thức.

07:04

5. Chiều sâu 3D trong ảnh Disparity: Đảo ngược để  để chuyển sang chiều sâu vốn có trong không gian thực.

07:21

6. Chiều sâu 3D trong ảnh Disparity: Offset các điểm không có thị sai

05:57

7. Chiều sâu 3D trong ảnh Disparity: Tăng thêm chiều sâu trong các pixel

09:19

8. Sử dụng các tùy chỉnh trên điểm để chọn chiều sâu chính xác với Disparity map.

08:45

9. Chỉnh sửa các thừa số (trong phép nhân)để tạo ra các dịch chuyển chính xác.

03:51

10. Sử dụng các map Disparity để tự động copy các định dạng ở hình trái và hình phải.

07:49

11. Chỉnh sửa các điểm neo cố định và kiểm soát những điểm dùng để điều chỉnh chiều sâu.

05:48

40/dvd

Bài viết liên quan

Leave a Comment