Video hướng sử dụng công cụ render trong maya (trung cấp)

13 video, thời lượng 1 giờ 28 phút, Dung lượng 500MB

Video hướng dẫn làm quen và sử dụng được các công cụ render trong maya gồm tạo lưới, hiệu chỉnh mặt, tạo vật liệu, hoa văn trong maya,..
Nội dung, thời lượng của từng video:
3d

50k/CD

Leave a Reply