Video lập trình php về widget và plugin cho wordpress

WordPress: Creating Custom Widgets and Plugins
English | 4h | WordPress: Creating Custom Widgets and Plugins | 425 MB

Hướng dẫn tùy chỉnh widget và plugin cho các phiên bản wordpress 2.0 đến wordpress 3.0. Giúp các nhà lập trình php dễ dàng can thiệp vào code hoặc tự tạo code cho widget và plugin cho riêng mình.

Không những thế còn hướng dẫn tạo các mục liên quan đến admin, tùy chỉnh các bảng dữ liệu, trang, bài viết, và các hàm jQuery, AJAX. Đảm bảo tính bảo mật cũng như bố trí chúng hợp lí trên giao diện.

Nội dung gồm:

Các giải pháp cài đặt WPI và MAMP

Quản trị mục plugin

Giới thiệu về hooks

Viết code php cho plugin

Sử dụng các mẫu tag và shortcode

Tạo một widget mới

Tạo giao diện cho trang quản trị

Can thiệp vào cơ sở dữ liệu của wordpress

Sử dụng jQuery và AJAX cho trang và bài viết

Đăng kí và quảng cáo cho plugin.

40k/CD

Leave a Reply