Home Hướng dẫnHD Ansys Xác định ẩn số của bài toán cơ học

Xác định ẩn số của bài toán cơ học

by admin
95 views

Khi ngoại lực tác dụng vào vật thể, khiến vật thể bị biến dạng và nội lực cân bằng với ngoại lực. Các ẩn số của bấi toán được hình thành từ đâ

Capturea1. Các bài toán trong cơ

học thường có dạng phương trình vi phân và phải thỏa mãn 3 điều kiện ràng buộc sau:

Capturea2

Thực tế khó có phương pháp nào thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện ràng buộc trên. Phương pháp phần tử hữu hạn lấy chuyển vị làm gốc đáp ứng chính xác (1),

(2) và thỏa tương đối ràng buộc (3). Phương pháp này thỏa chính xác điều kiện biên về chuyển vị. Ấn số của phương pháp này là chuyển vị (phương pháp này thường hay dùng nhâ’t).

Phương pháp phần tử hữu hạn lấy ứng suất làm gốc thì đáp ứng chính xác (1), (3) và thỏa tương đối ràng buộc (2). Ấn số của phương pháp này là lực, moment.

Bài viết liên quan

Leave a Comment