Home Uncategorized Xác định vùng gia công solidcam

Xác định vùng gia công solidcam

by admin
65 views
Vùng gia công được sử dụng trong phay 3D  dùng để xác định việc gia công trong một vùng nào đó đã biết chi tiết 3D của bạn. Vùng làm việc được xác định bởi các biên dạng kín. Biên dạng có thể bao gồm cả các điểm được chọn hay các cạnh 2D/3D, đường cong bất kỳ.
Giống như hình dạng pocket, vùng gia công có thể được xác định với những biên dạng trong, vì thế các đảo sẽ được chừa ra trong quá trình gia công.
Trong ví dụ dưới dây, vùng làm việc được chọn là những vùng bị lõm. Biên dạng ngoài xác định đường biên bên ngoài của vùng gia công, những đường biên bên trong sẽ xác định những phần chừa ra trong quá trình gia công.
    vung gia cong solidcam

  • Chọn biên dạng để xác định hình dạng gia công.
  • Nhấp chọn OK  để xác nhận biên dạng.
  • Sau đó, nhấp chọn OK để xác nhận trong hộp thoại Geometry Edit.

thong so gia cong solidcam

Bài viết liên quan

Leave a Comment