Home Hướng dẫnThiết kế ngược Rapidform Xuất dữ liệu thiết kế ngược dạng điểm

Xuất dữ liệu thiết kế ngược dạng điểm

by phuong_adv
82 views

1.7.6.  File > Publish > Point Stream

File > Publish > Point Stream… lệnh xuất được chọn dưới dạng lưới như dòng điểm có thể được xem bằng cách sử dụng RapidForm xem điểm theo dòng. Xem đây là một plug-in của trình duyệt Internet Explorer và nó sẽ tự động cài đặt vào một máy tính khách hàng khi một tập tin RPS được xem lần đầu tiên.

vg1

 

chú ý:

Bạn có thể xoay, di chuyển hoặc phóng lớn / nhỏ mô hình bên trong trình duyệt Internet Explorer.
Kết quả là một file html và file RPS.
Các phiên bản thấp hơn của các tập tin RPS được hỗ trợ.
Màu poly-đỉnh có thể được nhập vào và xuất ra.

rong xem các tập tin, bạn có thể sử dụng điều khiển chuột / bàn phím giống như những người trong các ứng dụng.

Nếu bạn kích chuột phải vào hình ảnh, các cửa sổ pop up menu sau xuất hiện trong giao diện

.vg2

Reset View – Reset xem để xem bản gốc.

Model Information – Hiển thị số điểm và Kích thước của mẫu như hình dưới đây.

vg3

Help – Hiển thị giúp đỡ để sử dụng điều khiển chuột như hình dưới đây.

vg4

About RPS Viewer – Hiển thị thông tin RPS Viewer.

vg5

vg6

4. Hộp thoại sau xuất hiện:

vg7

Các lệnh cơ bản:

Plug-in – Cho thấy vị trí của các plugin sử dụng để xem các tập tin RPS

Version – Cho thấy phiên bản của người xem RPS.

Width and Height – Cho thấy chiều rộng và chiều cao của khu vực xem của tập tin

HTML File Path chỉ định tên và thư mục của một tài liệu HTML được tạo ra.

Background xác định màu nền của người xem. Phạm vi của các RGB giá trị giữa 0 và 1. Ví dụ, (1 1 1) có nghĩa là màu trắng và (0 0 0) có nghĩa là màu đen. Kiểm tra sử dụng tùy chọnTexture để chỉ định một hình ảnh cụ thể như một nền tảng.

Antialiasing xác định có hay không để áp dụng hiệu ứng chống không tên khi một mô hình đang ở trạng thái tĩnh trong một người xem.

Zoom Limit lựa chọn Limit phạm vi của zoom trong khi xem một mô hình trong trình xem. Không có giới hạn cho phép bạn phóng to một mô hình infinitely.Bounding Sphere cho phép bạn phóng to một mô hình lên đến ranh giới một hình cầu ranh giới. Khỏang cách gần nhất cho phép bạn phóng to một mô hình lên đến khoảng cách gần nhất. Yếu tố giới hạn quy mô khoảng cách zoom cho Bounding Sphere và các tùy chọn cách gần nhất.

Launch Internet Explorer xác định xem các tập tin được lưu trữ RPS có thể được nhìn thấy ngay lập tức cho trình duyệt Internet Explorer sau khi xuất bản.

5. Nhấn OK để xuất lưới. Nếu không nhấn Cancel để bỏ hoạt động này.
 

.

Nếu đó là thời gian đầu tiên của bạn để bạn có thể xuất bản một dòng điểm, thời gian khi bạn mở tập tin html, hộp thoại này có thể xuất hiện:

vg8

Nhấn Yes để cài đặt và chạy rpsviewer.cab.
Nếu nó không phải là lần đầu tiên, lưới được lựa chọn sẽ được hiển thị ngay lập tức trong trình duyệt Internet Explorer.

File > Publish > ICF

  File > Publish > ICF… lệnh này cho phép bạn các phần tử đã được lựa chọn (Point Cloud, Mesh, Surface or Solid Body) vào một tập tin định dạng ICF và xuất bản nó vào một trình duyệt web bằng cách sử dụng một tài liệu html. ICF là viết tắt của INUS ‘Định dạng nén.

Chú ý:

Bạn có thể xoay, di chuyển hoặc phóng to / nhỏ mô hình bên trong trình duyệt Internet Explorer.
Kết quả là một file html và một tập tin ICF.
Các phiên bản thấp hơn của các tập tin ICF được hỗ trợ.
Màu poly-đỉnh có thể được nhập vào và xuất ra.
Trong xem các tập tin, bạn có thể sử dụng điều khiển chuột / bàn phím giống như những người trong các ứng dụng.
Nếu bạn kích chuột phải vào hình ảnh, các cửa sổ pop up menu sau xuất hiện trong giao diện.

Reset View – Reset xem đến xem ban đầu.

Fit Zoom- Phù hợp với quan điểm trên màn hình.

Draw All Entities – Thu hút tất cả các thực thể

Shells > Show All – Hiển thị toàn bộ lưới.

Shells > Hide All – Ẩn toàn bộ lưới.

Select View Orientation – bạn có thể lựa chọn các góc nhìn như Front, Back, Left, Right, Top, Bottom and Isometric.

Viewport Lock – Nếu điều này được nhấp một lần, bạn có thể khóa các mô hình có nghĩa là bạn không thể di chuyển hoặc xoay. Nếu nhấp một lần nữa, bạn có thể mở khóa.

Shading Mode – Bạn có thể chọn chế độ tô bóng cho các Smooth, Flat, Point, Smooth Shading with Point, Flat Shading with Point, Smooth Shading With Edge, Flat Shading with Edge.

Antialiasing Mode – Bạn có thể chọn bất kỳ các chế độ khử răng cưa: Always, When Static Drawing, Never.

Point Size – Bạn có thể chọn kích thước điểm như là 1, 2 hoặc 3.

Dynamic Drawing Nếu được chọn, khi mô hình đang chuyển động, ít thông tin sẽ được rút ra. Điều này rất hữu ích khi bạn đang xem một mô hình lớn.

Draw Backface – Nếu được lựa chọn, khu vực nơi những lần đi qua mặt trước đến mặt sau sẽ được hiển thị trong màu đỏ.

Projection Mode- Bạn có thể chọn bất kỳ của các chế độ: Perspective, Parallel.

About ICFViewerXO… – If selected, .ICFViewer’s phiên bản sẽ được hiển thị.

vg9

 

4. The following dialog box appears:

vg10

các lệnh cơ bản:

Plug-in – Cho thấy vị trí của các plug-in được sử dụng để xem các tập tin ICF

Version – Cho thấy phiên bản của người xem ICF.

Width and Height – Cho thấy chiều rộng và chiều cao khu vực xem của tập tin

HTML File Path  Chỉ định tên và thư mục của tài liệu HTML được tạo ra.

Antialiasing  Enable Nếu được chọn, chống bí danh sẽ được áp dụng khi một mô hình đang ở trạng thái tĩnh trong một người xem.

Number of Samples Chọn một giá trị. Sau đó số bộ gần nhất
điểm ảnh sẽ được sử dụng để dòng gần đúng và đa giác.

Display Ratio  Enable Dynamic Draw – Nếu được chọn, thì Dynamic Display Ratio sẽ hợp lệ.

Dynamic Display Ratio – Để thay đổi số lượng dữ liệu hiển thị khi các đơn vị được lựa chọn là chuyển động, chọn một giá trị ở đây.

Static Display Ratio – Để thay đổi số lượng dữ liệu được hiển thị khi mô hình tĩnh, chọn một giá trị ở đây.

Geometry Compression Ratio  rượt thanh để điều chỉnh tỉ lệ nén. Nhỏ nhất có tỉ lệ nén tối đa và Lossless có một mức tối thiểu.

Launch Internet Explorer  Enable – Nếu được chọn, một khi các tập tin html được lưu, nó sẽ được hiển thị trong Internet Explorer.

5. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xuất bản một tập tin ICF, hộp thoại này xuất hiện:

vg11

Nhấp vào install và chạy  ICFViewerXO.cab.

Nếu nó không phải là lần đầu tiên, các đối tượng được lựa chọn sẽ được hiển thị ngay lập tức trong trình duyệt Internet Explorer.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment