Home Hướng dẫnArtcam Xuất file và các định dạng file vector trong artcam Pro

Xuất file và các định dạng file vector trong artcam Pro

by admin
74 views

Trong artcam bạn có thể xuất ra file vector với các định dạng dưới để sử dụng qua phần mềm trung gian:

  • Encapsulated PostScript (*.eps)
  • Drawing Interchange Format, including PowerSHAPE and AutoCAD (*.dxf)
  • Lotus, PC Paint or DUCT picture (*.pic)
  • Delcam DGK (*.dgk)

Chọn layer và vector mà bạn muốn xuất rồi vào File > Export:

vectorexportdialogbox

 

Nhập tên file, chọn định dạng file vector cần xuất rồi Save

Bài viết liên quan

Leave a Comment