Home Hướng dẫnArtcam Xuất file và các định dạng file vector trong artcam Pro

Xuất file và các định dạng file vector trong artcam Pro

by admin
9 views

Trong artcam bạn có thể xuất ra file vector với các định dạng dưới để sử dụng qua phần mềm trung gian:

  • Encapsulated PostScript (*.eps)
  • Drawing Interchange Format, including PowerSHAPE and AutoCAD (*.dxf)
  • Lotus, PC Paint or DUCT picture (*.pic)
  • Delcam DGK (*.dgk)

Chọn layer và vector mà bạn muốn xuất rồi vào File > Export:

vectorexportdialogbox

 

Nhập tên file, chọn định dạng file vector cần xuất rồi Save

Bài viết liên quan

Leave a Comment