Ý nghĩa và cách sử dụng các công cụ thiết kế 3D của artcam pro 9.

Nếu bạn thường dùng các phần mềm cơ khí thì khi sử dụng phần mềm artcam sẽ có nhiều thay đổi, các công cụ thiết kế trong artcam cũng có vài lệnh giống trong phần mềm phổ thông như extrude, spin,… nhưng cách dựng hình lại khác, bạn không phải thao tác trong cả không gian 3D để vẽ tiết diện,.. mà tiết diện và cả đường dẫn chỉ nằm trong không gian 2D, ví dụ như bạn đùn một khối chữ nhật theo đường dẫn thì cả đường dẫn và hình chữ nhật đều nằm trên một mặt phẳng vẽ, không phải dựng hình đường dẫn nằm trên mặt OXY và tiếng diện phải nằm trên mặt OYZ.

Ví đụ đùn:

Vẽ hai biên dạng như hình:

14-01-2014 8-28-08 AM

Chọn lệnh đùn:

14-01-2014 8-28-21 AM

Chọn đường thẳng làm đường dẫn:

và đường cung làm tiết diện, Nhấn Next liên tục, chọn Add finish.

14-01-2014 8-28-50 AM 14-01-2014 8-29-15 AM

Leave a Reply